Utvecklingspotentialer i projektet ”Ren båtbotten utan gift”

Hej

Projektet ”Ren båtbotten utan gift” är ett toppenprojekt som kommer att göra båtlivet både, bekvämare, billigare och miljövänligare. 

Här några tips på utvecklingspotentialer i projektet:

 • En samlad text som beskriver projektet snyggt och prydligt. En text som beskriver både syfte, mål, resultat och vilka som ligger bakom och stödjer projektet. På lämplig plats på nätet (med en direktlänk, typ http://www.batmiljo.se/omrenbatbottenutangift).Det är jättebra att det är många andra som redan skriver om projektet på nätet, men om man vill hänvisa till ”källan/initiativet” så är det svårt att Googla fram samlad info om projektet, se sökning på:
  1. Ren båtbotten utan gift
  2. ”Ren båtbotten utan gift” 

Det bästa jag hittat såhär långt är denna text 

 

 • Alltid uppdaterad karta över var det finns båtbottentvättar.
  Inte ens våren 2015 fanns varken alla tillgängliga borsttvättar och spolplattor på kartan. Kartan är i skrivande stund 151204 fortfarande inte uppdaterad. All info finns tillgänglig på länsstyrelsens karta plus att Boatwashers positioner mailades till SBU våren 2015.

 

 • Visa på fler lösningar för båtklubben under rubriken ”För båtklubben”. Idag kan man lätt få intrycket att enda lösningen för båtklubbarna är att bygga egen spolplatta. Här skulle man kunna lägga in;
  • Gå samman med andra båtklubbar och köp tvättbiljetter i klump av närmaste spolplatta eller borsttvätt eller skaffa en egen borstvätt.
  • Här finns flera goda exempel att visa upp:
   • Fisksätra båtklubb,
   • Marina Läroverkets borsttvätt i Stocksund som samlat nästan alla klubbar i området och
   • Bosö båtklubbs satsning på egen borsttvätt.

 

 • Förfina Havstulpan-larmet och säkra den tekniska driften bättre
  Förfina havstulpan-larmet till ett ”Beväxnings-larm” eller ”Dags att bottentvätta-varning” eller ”Fouling Indicator”. Dvs skicka ut larm även då annan beväxning visar sig på plattorna och ge mer detaljerade tvättråd som t.ex:
  ”När havstulpanerna kommer, tvätta tidigast vecka 2 och senast vecka 5”,
  se www.boatwasher.se/tvattrad

  Tre dilemman uppstår med nuvarande paketering av tjänsten:

  1. Båtägarna väntar med att bottentvätta tills larmet kommer trots att annan beväxning; alger, slem, polyper mm redan börjat växa på skrovet vilket innebär ökad bränsleförbrukning och minskad fart.
  2. När larmet kommer blir båtägarna stressade och tror att de måste bottentvätta direkt, annars är det kört…(Detta missförstånd är också ett av argumenten emot borsttvätt. Båtägare tror att alla måste bottentvätta sin båtar samma dag/vecka vilket inte är sant.)
  3. Båtägarna bottentvättar inte om inte larmet inte kommer. Vilket kan få till följd att havstulpaner växer sig stora och hårda och därför blir svåra att tvätta bort. Jag tar upp detta då det inte är sällan som havstulpan-larmet uteblivit pga olika problem driften av tjänsten.