Förslag på ny formulering av riktlinjer gällande den giftfria antifouling-metoden borsttvätt

För att vara tydligare och undvika misstolkning skulle HaVs formulering kunna vara;

”Borsttvätt av båtar i vattnet, som inte bottenmålas längre och som har gammal bottenfärg kvar, får bottentvättas i borsttvätt under förutsättning att tvättrester samlas upp och omhändertas enligt föreskrifter för hantering av miljöfarligt avfall”.

”Båtar som inte avses att bottenmålas igen bör snarast saneras från biocidläckande gamla färglager. För att identifiera biocider i gamla färglager kan skrovet ”röntgas/mätas” med ”XRF-scanner/pistol”

 ”Borsttvätt i vattnet av båtar med nymålad biocidfärg bör inte tillåtas”.

Risken är annars att båtägare och båtklubbar får intrycket att fortsatt bottenmålning och hösttvätt på spolplatta rekommenderas.